Kim jest ta

Kim jest ta, kim jest ta
Kim jest ta co wyłania się z pustyni
idzie wsparta na swym oblubieńcu.

Pod jabłonią obudziłem cię
gdzie poczęła cię twoja matka
tam gdzie twa matka urodziła cię
gdzie zrodziła cię twoja matka.

Kim jest ta, kim jest ta co wyłania się z pustyni
idzie wsparta na swym oblubieńcu.

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu
jak tatuaż na swym ramieniu
bowiem miłość jest mocna jak śmierć
tak jak płomień co przychodzi od Pana.

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu
jak tatuaż na swym ramieniu
bowiem miłość jest mocna jak śmierć
tak jak płomień co przychodzi od Pana.

I choćbyś chciał oddać za miłość 
wszystkie swoje bogactwa
to znalazłbyś tylko pogardę, 
znalazłbyś tylko pogardę.

Słowa: z Pieśni na Pieśniami 8,5-7

Oglądany: 4 908 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: 2Tm2,3