Shalom

HEVENU SZALOM ALEHEM.

POSŁAŁ GO ABY OPATRZYŁ RANY 
OPATRZYŁ RANY SERC ZŁAMANYCH 
BY ZAPOWIADAŁ WSZYSTKIM WOLNOŚĆ 
WIĘŹNIOM I TYM KTÓRZY SĄ W NIEWOLI.

SHALOM. 

ABY POCIESZYĆ ZASMUCONYCH 
I TYCH CO PŁACZĄ NA SYJONIE 
OLEJ RADOŚCI ZAMIAST SZATY SMUTKU 
PIEŚŃ CHWAŁY ZAMIAST ZGNĘBIENIA NA DUCHU. 

HEVENU SZALOM ALEHEM 
SHALOM. 

Słowa: z Księgi Izajasza 61,1nn

Oglądany: 4 133 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: Pascha 2000, Pascha 2000 Tour