Otrzyjcie już łzy płaczący

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, 
żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący, 
weselcie się, radujcie.   
Bo zmartwychwstał samowładnie, 
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, 
Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
2. Darmo kamień wagi wielkiej; 
Żydzi na grób wtoczyli 
Darmo dla pewności wszelkiej 
zbrojnej straży użyli. 
Na nic straż, pieczęć i skała, 
nad grobem Pana się zdała.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, 
wyższy nad wszystkie twory, 
Wstaje z grobu, kruszy mury, 
nie zna żadnej zapory. 
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
4. Salome i dwie Maryje 
w grobie czasu rannego
Słyszały głos: "Pan wasz żyje. 
tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko, 
coście widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
5. Niewiasty te się z nadziei 
widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei 
z nowiną słodką śpieszą;
Oznajmują co widziały, 
co im mówił Anioł biały. 
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, 
smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie, 
nie poznali Go w drodze,
Aż gdy chleb im błogosławił 
i zadumanych zostawił
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
7. Także Pan i Magdalenie 
żywy widzieć się daje
Która słodkie to widzenie 
głośnio wszędzie wyznaje: 
„Jezus zmartwychwstał prawdziwie,
Który cierpiał był zelżywie”.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 

8. Bądźmy przeto zapewnieni, 
że choć wszyscy pomrzemy,
z grobu kiedyś obudzeni, 
także zmartwychwstaniemy
i potem już bezpiecznie 
z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja.
 
9. Że Chrystus spod mocy czarta 
plemię dobył Adama
I przez Zbawcę nam otwarta 
stoi do nieba brama
Przez którą z otchłań ciemności zawiódł
rzesze do jasności.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja 
 
10. Jezu Chryste, dobry Panie, 
Ciebie kornie prosimy -
niech przez Twoje zmartwychwstanie,
gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi 
w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja.

Chwyty na gitarę:

C F C G
d G C G
d G C C7
F G C A
d G C C7
F G C G C

Oglądany: 67 117 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006