Psalm 130 (Z głębokości wołam do Ciebie)

Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM DO CIEBIE:
PANIE, WYSŁUCHAJ MEGO GŁOSU!
NIECH TWE USZY BĘDĄ OTWARTE
NA GŁOS MOJEJ MODLITWY!
JEŚLI ZACHOWASZ PAMIĘĆ O GRZECHACH, PANIE,
KTÓŻ SIĘ OCALI, KTÓŻ CIE OCALI?
LECZ TY UDZIELASZ PRZEBACZENIA,
BO TY JESTEŚ PEŁEN MIŁOŚCI.

PAN BÓG ODKUPIŁ IZRAELA 
PAN BÓG ODKUPIŁ IZRAELA ZE WSZYSTKICH JEGO GRZECHÓW.


Słowa: z Księgi Psalmów

Oglądany: 12 611 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: 2TM2,3

Płyty: Pascha 2000, Propaganda Dei