Jak Cię zrozumieć

1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico, 
co spełniasz się każdego dnia? 
Po stokroć i po razy tysiąc 
Bóg nam w ofierze Siebie dał.
 
Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. 
Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, 
trzeba się modlić, trzeba się modlić, 
trzeba się modlić.
 
2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, 
choć miałeś tron u nieba bram 
I stałeś się jak my śmiertelny, 
by życie Swoje oddać nam.
 
3. Za nasze grzechy i niestałość 
Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl, 
wciąż nam oddajesz Krew i Ciało,
byśmy na wieki mogli żyć.
 
4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku, 
będziemy z Ciebie czerpać wzór,
dziękując Tobie, Boży Synu 
za mękę Twoją i za ból.

Chwyty na gitarę:

h fis
e fis D h
fis e 
Fis7
 
h e  
Fis7
h cis7 
e Fis7

Oglądany: 7 193 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006