Mój Jezu, mój Zbawco

Mój Jezu, mój Zbawco 
któż jest tak wielki jak TY? 
Przez wszystkie dni wysławiać 
chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. 
Mój Panie, 
Obrońco, 
Źródło mych natchnień i sił niech cały świat, 
wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe. 

Ref. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim,
ogłaszaj wszędzie,  że On Panem jest. 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 
gdy przemówi Stwórca ziem. 
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk. 
Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być.
Co może równać się z tym co u Ciebie mam? 

[I ponownie zwrotka i refren, z zakończeniem na dwa głosy]

Słowa: Dariene Zschech

Muzyka: Dariene Zschech

Oglądany: 24 562 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006