Oto są baranki młode

Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,  
Alleluja, alleluja!
 
Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,  
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.
 
W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
 
Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.
 
Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste 
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
 
O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.
 
Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.
 
Byś nam wiecznie, Jezu drogi, 
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej 
Odrodzonych Twą miłością.
 
Chwała Ojcu i Synowi, 
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi 
Niech na wieki nie ustaje.

Chwyty na gitarę:

C D G D C D e
A D G  C A  D D7
G C D
G D e D G
 
e D e D h e 
G D a7 e
C a7 h7 e

Oglądany: 163 024 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006