Veritatis splendor

Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego
Matko, módl się za nami, byśmy słowo głosili
Chrystusa Ukrzyżowanego
nie w mądrości słowa, ale zgodnie z krzyżem.
 
Za nami wstawiaj się, Maryjo,
by nie został zniweczony krzyż.
Za nami wstawiaj się, Maryjo,
aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn.   g d C d
 
Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata,
bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki.
My głosimy Ukrzyżowanego,
On zgorszeniem dla pogan, On jest dla nas mądrością.
 
Za nami...
 
Módl się za nami, byśmy niczego nie znali,
jak tylko Jezusa Ukrzyżowanego,
aby nasze głoszenie nie uwodziło mądrością,
aby ukazało Świętego Ducha i moc.
 
Za nami...

Chwyty na gitarę:

d
C d

g C d
g d F
g C d

Oglądany: 1 643 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006