Ty jesteś Skałą zbawienia mego

Ty jesteś Skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Do Ciebie wznoszę mój głos
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie chcę być.

Chwyty na gitarę:

h7 fis7 h7 fis7
G A h7
h7 fis7 h7 fis7
G A h7
G A fis7 h7
G A h
G A fis7 h7
e Fis

Słowa: Teresa Muller

Muzyka: Teresa Muller

Oglądany: 17 245 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006

Wykonawca: Deus Meus