Matko Najświętsza

1.Matko Najświętsza!Do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołajmy wszyscy z jękiem,ze łzami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

2.Gdzie my,o Matko,ach,gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

3.Imię Twe,Mario,litością słynie,
Tyś nam,pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

4.O Matko nasza,Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

5.A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta,w onej godzinie,
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

Oglądany: 30 372 wyświetleń tekstu

Dodany: 24 listopada 2006