Arka Noego

Zespół powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Skład: Taki Mały... Viki Friedrich, Róża Friedrich, Franciszka Friedrich, Bruno Friedrich, Halszka Starosta, Malwina Starosta, Michasia Starosta, Kasia Malejonek, Ola Malejonek, Bartek Malejonek, Martyna Szczepaniak, Dominik Szczepaniak, Kaja Chmiel, Marta Sosulska, Mikołaj Pospieszalski, Marek Pospieszalski, Janette Silva da Piedade, Kamil Ziemowski, Łukasz Chruszcz, Max Chruszcz, Ada Janiszewska, Piotr Winter, Łukasz Winter, Dominika Anioł, Tosia Pawlak, Kornelia Pawlak, Pola Zart, Maria Heydel, Anna Heydel, Zosia Heydel, Stasia Piotrowska, Ula Piotrowska, Weronika Borowska, Adrian Surlejewski, Olivier Sorgho, Patryk Sorgho,

Taki Duży... Robert Friedrich - gitara, Darek Malejonek - gitara, Maciej Starosta - perkusja, Marcin Pospieszalski - skrzypce, bas, klawisze, Mateusz Pospieszalski - saxofony, flety, Michał Garstecki - bas, Karol Nowacki - klawisze, Mikołaj Pawlak - flet, Robert Drężek - gitara, Tomasz Mazur - trąbka, Józef Zatwarnicki - puzon, Majka Friedrich - instrumenty perkusyjne,

grali z nami także: Zespół DIKANDA, Michał Pruszkowski, Piotr "Stopa" Żyżelewicz, Beata Polak, Joszko Broda , Patrycja Ziętek, Piotr Burek, Krzysztof Krupa,

Strona www: Arka Noego

Wydane płyty:

Teksty piosenek wykonawcy: