Pan zmartwychwstał i jest z nami

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, 
alleluja, alleluja! 
Głośmy razem z Aniołami, 
alleluja, alleluja. 
Triumfuje Boży Syn, 
alleluja, alleluja! 
nieba śpiew podejmij ziemio, 
alleluja, alleluja!

2. Darem zbawczej Swej miłości 
zburzył wszelki mur wrogości. 
Chrystus Pan pokonał śmierć, 
i otworzył nam niebiosa.

3. Żyje znowu nasz Król Chwały, 
który za nas dał się cały. 
Gdzież, o śmierci, oścień twój? 
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

4. Tam, gdzie Głową On wszystkiego, 
postępujmy w ślady Jego.  
Powstaniemy razem z Nim, 
z krzyża, grobu i ciemności.

5. Chryste, nasze Zmartwychwstanie, 
nieba, ziemi wieczny Panie, 
w dniu triumfu Twego cześć, 
Tobie, Ojcu i Duchowi.

Chwyty na gitarę:

A D C E
A fis h A fis E A 
D A D A h A fis E 
A h A fis E A
E A E A
E D C E 
fis h D C E
fis D A E A

Oglądany: 17 368 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006