Raduj się nieba Królowo

1. Raduj się nieba Królowo, Alleluja!
Ciesz się świata Cesarzowo! 
Alleluja!

2. Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja!
A nam mile porodziła,
Alleluja!

3. Co był za nas umęczony, Alleluja!
Ten zmartwychwstał uwielbiony,
Alleluja!

4. Zmartwychwstał, jako wprzód mówił, Alleluja!
Naprawił co Adam zgubił,
Alleluja!

5. Wesel się z tej chwały Jego, Alleluja!
Módl się za nami do Niego!
Alleluja!

Oglądany: 22 828 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006