El Szaddaj

Ref. El Szaddaj, El Szaddaj, El, El Jona Adonai,
wieki płyną Tyś ten sam imienia mocą wiecznie trwasz!
El Szaddaj, El Szaddaj, Wszechmogący Panie nasz,
wywyższamy Imię Twe El Szaddaj

1.Sam Baranka dałeś by nie zginął Abrahama syn
Tyś potężną ręką swą morze zmienił w suchy ląd.
Gdy wygnaniec modlił się Tyś Bogiem był co serce zna
Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe.

2. Wiele lat mówiłeś nam, 
że czas Mesjasza bliski jest
lecz nikt pojąć nie mógł
że w mizernym kształcie zjawi się
W Słowie Twym zawarty plan 
niewielu wciąż zrozumieć chce
Posłuszny słowom Twym 
w kruchym ciele zszedł Bóg Syn.

Chwyty na gitarę:

g C C E F B
Es A Cis A d C E D Fis
g C C E F B

g C C E F B
Es7+ A Cis A d C E D Fis
D g C C E F B

Oglądany: 5 043 wyświetleń tekstu

Dodany: 7 lipca 2008