Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel

1. Alleluja! 
Żyw już jest śmierci zwyciężyciel. 
Dziś z grobu swego powstaje
Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel, 
Wieczny nam żywot nastaje.
(Niech więc brzmi dziś ziemia cała: 
Bądź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
 
2. Alleluja! 
Na krótko odpocząwszy sobie 
po ciężkim bolesnym boju,
W swym cichym i spokojnym grobie, 
w niezamąconym spokoju.
(Z snu się przebudził ziemskiego,
wrócił do Ojca swojego.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
 
3. Alleluja! 
Powstał w swym przechwalebnym ciele,
 wszystko wskroś przenikającym;
Z nim wstały radość i wesele
na ziemi przemijające,
(Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił 
i znów do Ojca powrócił.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
 
4. Alleluja! 
Najgłówniejsze dzieło wykonał:
 całego świata zbawienie.
Niedowiarstwom ich moc odebrał, 
a błędom dał oświecenie:
(Utwierdził Ewangelię, 
Głosić ją kazał wszem ludom.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
 
5. Alleluja! 
Na silnej skale już spoczywa 
Chrystusa wiary ustawa,
Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, 
nowe im światła nastawa,
(Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk 
i trudów swych.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
 
6. Alleluja! 
Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, 
Chrześcijaninie raduj się,
Że ciało twoje znów ożyje, 
Zwycięzca śmierci wskrzesi je;
(Wprowadzi za trudy, znoje 
do chwały niebios podwoje.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Oglądany: 18 989 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006