Hymn o miłości II

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, 
jak pieczęć na twoim ramieniu
Bo jak śmierć potężna jest miłość, 
a zazdrość jej nieprzejednana
Żar jej to żar ognia, płomień Pański
Wody wielkie nie zdołają jej ugasić
Nie zatopią jej rzeki
Jeśli ktoś ją odda za srebrniki, pogardzą nim tylko

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał.
Stałbym się jak miedź brzęcząca
Albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i poznał 
wszystkie tajemnice.
I posiadł wszelką wiedzę
I wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
A ciało wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości
Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 
nie dopuszcza się bezwstydu
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, 
które się skończą
Albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, 
której zabraknie.
Tak i więc trwają: wiara, nadzieja i miłość - te trzy
Z nich zaś największa jest miłość.

Chwyty na gitarę:

D 
A h
e 
D A
D A 
h
e
D A h

D
A h
A D
A h

e
D
e D
A A7

D
A h
D A h
e D
e D

A A7

D A h

D
A h
e D

e D

A A7
D

Słowa: 1 Kor 13,1-13, Pnp 8,6-7

Muzyka: Marcin Gajda

Oglądany: 14 152 wyświetleń tekstu

Dodany: 6 października 2008

Wykonawca: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

Płyty: Pośród nocy