Gloria in excelsis Deo

Ref.: Gloria in excelsis Deo x 3
Gloria in excelsis Deo

Chwałą na wysokości Bogu
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię

Dzięki Ci składamy bo wielka jest
Chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie, Synu Jednorodzony

Jezu Chryste, Panie Boże
Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami

Który gładzisz grzechy świata,
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca,
Zmiłuj się nad nami

Albowiem tylko Tyś jest święty
Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy
Jezu Chryste, z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca. Amen.

Chwyty na gitarę:

Ab B C
Ab B F

C
B C

Muzyka: A. Szewczyk

Oglądany: 22 502 wyświetleń tekstu

Dodany: 9 października 2008

Wykonawca: Magda Anioł

Płyty: Naprawdę. Msza młodych