Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Panu dajmy,
Nabożnie k`Niemu wołajmy.
 
2. Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności
Rozpędź piekielne ciemności.
 
3. Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.
 
4. Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniósł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.
 
5. Temu Bóg dał w nas opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę
I piekielną odjął mękę.
 
6. Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Światłość zbawienną gotuje.

Oglądany: 16 146 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006