Gdy miły Jezus był w Betanii

1. Gdy miły Jezus był w Betanii, 
Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi.

Ref 1.:
Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, 
Kiedy nastąpi skonanie,
Ty sam przy mnie stój.

2. Kochana Matko, smutna nowina, 
Bo już jutro mnie pożegnasz, Twojego Syna.

Ref. 2.:
O Matko, Matko, dla Syna Twego, 
Gdy koniec życia nadejdzie,
broń mnie grzesznego.

3. Widzisz tę głowę pełną mądrości, 
W piątek tysiąc ran jej dadzą cierniowe ości:

Ach Jezusie mój ...

4. O Matko moja, widzisz te oczy, 
Zobaczysz, jak krew strumieniem z nich się potoczy:

O Matko, Matko ...

5. Twarz moją widzisz słońcu podobną, 
Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.

Ach Jezusie mój ...

6. Me ręce, Matko, co świat stworzyły, 
Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.

O Matko, Matko ...

7. Tak sobie mówią, na to się ważą, 
Że mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą. 

Ach Jezusie mój...

8. Wnet już dziesiątki, a może więcej,
Plag przy biczowaniu weźmie Twój Syn przy męce.

O Matko, Matko...

9. Widzisz me ręce, co pracowały, 
Żeby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały.

Ach Jezusie mój... 

10. Oto Ty dzisiaj masz mnie żywego, 
W piątek mnie piastować będziesz już umarłego.

O Matko, Matko ...

11. Mój Jezu drogi, Synu kochany, 
Dlaczegóż Cię Ojciec posłał na takie rany?

Ach Jezusie mój...

12. Pozwólże, Synu, bym ja umarła, 
A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.

O Matko, Matko ...

13. Żaden nie może w upadku srogim, 
Grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem.

Ach Jezusie mój....

14. Aleś Ty Matko, tylko człowiekiem, 
Którą mi za Matkę obrał Ojciec przed wiekiem.

O Matko, Matko ...

15. Albo mi pozwól, żebym omdlała, 
Żebym gorzkiej Twojej Męki już nie widziała.

Ach Jezusie mój ...

16. Któż by Mnie płakał, Matko kochana, 
Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.

O Matko, Matko ...

13. Ty sama jedna będziesz płakała, 
W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.

Ach Jezusie mój ...

18. Twa w Betanii Wielkanoc będzie, 
Z Magdaleną i z Łazarzem, lecz gorzka srodze.

O Matko, Matko ...

19. Kiedy noc całą tak rozmawiali, 
We czwartek rano ze świtem tak się żegnali. 

Ach Jezusie mój ...

20. Jezus uklęknął na swe kolana, 
Błogosław, idę na męki, Matko kochana. 

O Matko, Matko ...

21. Cóżbym za matka okrutna była, 
Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła. 

Ach Jezusie mój ...

22. Aleć to wola Ojca Twojego, 
Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego. 

O Matko, Matko ...

23. Żegnam Twe ręce, co piastowały, 
Delikatne ciało Moje, kiedym był mały. 

O Matko, Matko ...

24. Żegnam Twe nogi, które biegały, 
Do Egiptu przed Herodem gdy uciekały. 

Ach Jezusie mój ...

25. Żegnam Twe serce, co mnie kochało, 
Ojca mego za lud wierny, ze mną błagało. 

O Matko, Matko ...

26. Wszystkim Twym członkom dzięki oddaję, 
A jednakże Synem Twoim być nie przestaję. 

Ach Jezusie mój ...

27. Gdy Matka Boska to usłyszała, 
Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.

O Matko, Matko ...

28. Dziękuję Synu, iżeś mnie przyzwał, 
Mnie ubożuchną Panienkę na Matkę wybrał.

Ach Jezusie mój ...

29. Że wszystkie prace przyjemne były, 
Którymi Tobie służyłam, mój Synu miły.

O Matko, Matko...

30. Tak się pożegnał z największym żalem, 
Wybierając się ostatni raz do Jeruzalem.

Ach Jezusie mój ...

31. Matuchna Jego rzewnie płakała, 
Za swoim Synem płacząca tak wyglądała.

Ach Jezusie mój ...

32. Apostołowie pilnie słuchali, 
Na Jezusa płaczącego też spoglądali.

O Matko, Matko...

33. Ach, rozmyślajmyż to pożegnanie, 
By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.

Oglądany: 3 564 wyświetleń tekstu

Dodany: 16 marca 2009