Hymn o miłości III

1. Choćbym poznał wszystkie tajemnice świata 
Choćbym rozdał wszystko dla biednego brata 
Jednak bez miłości cóż mi to pomoże 
Niczym wiedza, dobroć bez miłości Bożej.

2. Miłość jest cierpliwa, wszystko mężnie znosi 
Nigdy się nie cieszy z niesprawiedliwości 
Gniewem nie unosi się, nie pamięta złego 
Pychą nie wywyższa się i nie szuka swego. 

3. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku 
Z prawdą współweseli się, czystość trwa w jej blasku 
Miłość jest łaskawa, wiarę wszystkim daje 
Wszystko też przetrzyma, nigdy nie ustaje. 

4. Bóg w swym miłosierdziu, które jest bez miary 
ciągle nam rozdziela różnorakie dary 
Jednak wśród rozlicznych łask, które Bóg nam zsyła 
Największą jest miłość, nigdy nie przemija.

Oglądany: 6 277 wyświetleń tekstu

Dodany: 21 listopada 2009