Emmanuel /pl/

1. Zza horyzontu wielka światłość
wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu
staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie
jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy
życie ma sens.
Ścieżkami świata, 
po śladach wiary,
przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa,
które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo
przekazują światu:
że żyje On - prawdziwy Człowiek,
Chrystus wśród nas.
 
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
2. Z miasta, w którym dla miłości
wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata
ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana,
umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia
i wzrasta w nas.
 
I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
3. Ten wielki dar samego Boga,
to Chrystus - Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona
i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek,
On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom - swoim braciom
On daje się.
 
I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
4. Śmierć pokonana, wygrało życie,
Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu:
Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki
Kościół - swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny,
wspólnotę serc.
 
I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
5. I oto my jako dłużnicy
historii stuleci,
wielu istnień dla miłości,
świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę
uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali
jak Chrystus Pan.
 
I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
6. Nadeszła już godzina wiosny,
czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra,
Przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe,
serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi
nowości czas.
 
I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel

Oglądany: 11 289 wyświetleń tekstu

Dodany: 14 września 2006